Kurumsal Finansman Danışmanlığı
Değer Katacak 
Finansal ve Operasyonel Çözümler…
 
İş alanındaki rekabetin gittikçe artması, firmaların kısa dönemde hızlı çözümlere, uzun vadede ise yenilikçi ve değişime açık bir organizasyona sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. Bu anlamda kurumsallaşan şirketler yarışa bir adım önde başlamaktadır.

Kaynakları etkin yöneten, finansman kaynaklarına hızlı ulaşma imkânı bulan ve doğru insan kaynağını kendisine  çeken bir yapıya ulaşan kurumsal firmalar, rekabet güçlerini koruyarak ayakta kalmaktadır.
Şirketimiz işletmelerin değer yaratmalarına destek olmak amacıyla, temel faaliyet alanlarında performansın iyileştirilmesi için çeşitli hizmetler sunuyor.

Kurumsal finansman hizmeti kapsamında müşterilerimize şirket devir ve satışı, sermaye yaratma, değerleme ve danışmanlık hizmetlerini içeren geniş kapsamlı çözümler sunulmaktadır.

Ayrıca günümüzde işletme sermayesinin korunması ve güçlendirilmesi adına uygulanabilir projelerin finansmanının bir kısmı hibe ve kredi destekleriyle karşılanabilmesi önemli bir finansman aracı haline gelmiştir.
 
Kurumsal Finansman Hizmetlerimiz;
  • Şirket Birleşme / Satınalma 
  • Şirket / Hisse Satışı
  • Şirket Değerlemesi
  • Halka Arz