Kooperatif Yönetim Danışmanlığı
Kooperatiflerin Günümüz Rekabet Şartlarında Hak Ettikleri Yere Çıkmaları Mümkün...  

KOOPERATİF İŞLETMELER DAHA İYİ BİR DÜNYA KURAR !
   
Kooperatifler çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, ülkemiz ekonomisinin temel yapı taşlarından biridir. Kamu ve özel sektörün yanında 3. sektör olarak da anılan Kooperatifler, dezavantajlı kesim olan ortaklarına en iyi hizmeti sunma çabası içerisindeler. 

Günümüzde çetin rekabet koşullarına uyum sağlayarak ayakta kalabilmek ve aynı zamanda evrensel kooperatifçilik ilkeleri çerçevesinde faaliyetini sürdürülebilir hale gelmek ancak kooperatiflerin yapısal dönüşümü ile mümkün olabilecektir.

 
Bu kapsamdaki hizmetlerimiz: 
  • Kurumsal Yeniden Yapılanma (Strateji, Misyon, Vizyon ve Hedef Oluşturma)
  • Uzmanlar Komitesinin Oluşumu ve İşleyişi
  • Finansman Yönetimi Yapısının Kurulumu
  • Maliyet Muhasebe Sisteminin Kuruluşu/Revizyonu
  • Risturn İstisnası ve Dağıtımı
  • Genel Kurul İşlemleri 
  • İç Kontrol ve Denetim Yapısının Kurulması
  • Hibe ve Destekler İçin Proje ve İş Planı Hazırlanması
  • Kooperatifçilik Eğitimi