::: Kategori Seçiniz :::
Risk Yönetimi

Atlara Değil Jokeylere Oynayın

 
Ocak-Şubat 2017
 

RİSK SERMAYEDARLARI, OLASI BİR yatırımı değerlendirirken genelde şirketin kurucularına bakarlar. Onların arka planlarını araştırırlar, geçmişte yaptıkları işlere bakarlar ve referansları kontrol ederler. Ancak 681 şirketten 885 kurumsal risk sermayedarının katılımıyla gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre risk sermayedarlarının çoğu yönetim ekibinin (genelde kuruculardan oluşur) en önemli unsur olduğuna inanıyor, hatta iş fikrinden bile fazla önemsiyorlar. Araştırmaya katılanların yüzde 47’si, yönetim ekibinin en önemli unsur olduğunu söylerken iş modeli, pazar veya endüstri gibi iş konularını önceleyenlerin oranı yüzde 37’de kalıyor. (Kalan kısmın önemli bir bölümü öncelik olarak şirketin, risk sermayesi şirketinin portföyüne uygunluğunu söyledi.) Sonuçlar, incelenen şirketin yaşı ve endüstrisine göre değişiklik gösteriyor. Yönetim ekibi, erken dönem start-up’larda ve IT şirketlerinde daha önemli görülüyor. Risk sermayedarları şirketleri değerlendirirken yeteneklerine, endüstri uzmanlıklarına, tutkularına, ekip çalışması anlayışlarına ve girişimcilik deneyimlerine bakıyorlar.  Bu sonuçlar coğrafi konuma göre de değişiyor: Örneğin, California’daki risk sermayesi şirketleri tutkuyu daha önemserken deneyimi daha geri plana atıyorlar. Ayrıca risk sermayedarları ortalamada 10 referansı kontrol ettiklerini söylüyorlar.

Bu geniş çaplı araştırmadan elde edilen tek sonuç yönetim ekibinin önemli olması değil. Araştırma, risk sermayedarlarının anlaşmaları nasıl değerlendirdiklerini ve yatırım yapıldıktan sonra kurucuların nasıl yönetilip yönlendirileceğini de ortaya koyuyor. Ayrıca risk sermayedarları sadece anlaşma aşamasında yöneticilere odaklanmakla kalmıyor, yatırımlarının performansını değerlendirirken de yönetim ekibini önemli bir parametre olarak görüyor. Araştırmacılar, “Yöneticiler işin başarısında çok önemli bir etken” diyor. 

ARAŞTIRMA HAKKINDA: “How Do Venture Capitalists Make Decisions?” Paul A. Gompers ve çalışma arkadaşları (NationalBureau of Economic Research yayını)